Informujemy, że administratorem danych osobowych w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako ,,RODO”) jest Cyberio spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w 34-324 Lipowa, ul. Brzeziny 19, reprezentowaną przez Rafała Pietrusiak, NIP: 5532564438, REGON: 385317193, wpisanym do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa UKE pod nr 12750 (dalej również jako ,,ADO”). Z ADO można skontaktować się telefonicznie pod nr: 33 4878878, w drodze korespondencji elektronicznej, (mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub pisemnie na adres prowadzonej działalności gospodarczej. Jakie Twoje dane osobowe przetwarzamy? ADO przetwarza dane wskazane w formularzu zamówienia tj.: imię, nazwisko, adres instalacji, numer telefonu i adres mail. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych? ADO przetwarza dane osobowe w celu: - przedstawienia propozycji zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych lub usług powiązanych z usługami telekomunikacyjnymi (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes); - kontaktu telefonicznego na podany w formularzu numer telefonu w celu marketingu bezpośredniego (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO w zw. z art. 172 ustawy – prawo telekomunikacyjne – Twoja zgoda); - przesłania informacji handlowej w zakresie usług telekomunikacyjnych i usług powiązanych na podany w formularzu adres mail (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy i świadczeniu usług drogą elektroniczną- Twoja zgoda). Kto może zapoznawać się z Twoimi danymi osobowymi? Odbiorcami danych osobowych są pracownicy ADO oraz agenci i przedstawiciele handlowi ADO. Przekazywanie powyższym podmiotom danych osobowych dokonywane jest wyłącznie w celach określonych w pkt 4 powyżej. Przez jaki czas przetwarzamy Twoje dane osobowe? Dane osobowe przetwarzane są przez okres do czasu przedstawienia propozycji zawarcia umowy i uzyskania odpowiedzi na tę propozycję przy czym: - w przypadku zawarcia umowy dane przetwarzane będą na warunkach i przez okres wskazany w chwili zawierania umowy; - w przypadku odmowy zawarcia umowy dane będą usuwane niezwłocznie, nie później niż w terminie tygodnia od dnia otrzymania odmowy zawarcia umowy. W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe? ADO zapewnia, że stosuje odpowiednie warunki techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych przed ich wyjawieniem. Jakie masz uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych? Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez ADO uprawnione są do domagania się od ADO dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Nadto osoby te uprawnione są do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzoru jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Czy musisz podać swoje dane osobowe? Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych takich jak adres mail lub numer telefonu uniemożliwiał będzie kontakt w celu przedstawienia propozycji zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych lub usług powiązanych. Informacje dodatkowe 1. ADO nie dokonuje profilowania w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, ani nie przetwarza danych osobowych w sposób automatyczny i wpływający na Twoje prawa. 2. ADO nie przekazuje danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Informacja o plikach cookies

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.